Cijena kotizacije

Troškove inozemnih banaka snosi sam korisnik.

Na konferenciji mogu sudjelovati samo osobe koje su kotizaciju uplatile prije dana održavanja događanja ili imaju potvrdu o uplati na dan održavanja. Otkazivanje sudjelovanja je moguće samo na temelju pismene obavijesti upućene organizatoru do 07.09.2017. kako bi bilo vraćeno 80% od uplaćene kotizacije nakon odbitka PDV-a.