PR- deset godina kasnije

Subota 23/09/2017 16:45
Dvorana Nordics Exposed

Čini se da je danas PR struka u Hrvatskoj u točki preokreta. Sve su veća očekivanja organizacija od PR-a, on je last resort u kriznim situacijama, a PR-ovci skupljaju sve više znanja i kompetencija, što se vidi po kreativnosti kampanja. No, u upravama naših kompanija i dalje nema PR-ovaca, PR u javnom sektoru je de facto zabranjen, a prometi agencija unatoč oporavku biznisa stagniraju. Što PR-ovcima treba za otvaranje novog poglavlja?

SUDJELUJU

Uvod: Darja Kupinić Guščić

Newton Media SEE / MediaNet / AMEC, suvlasnica / direktorica/ članica Uprave (Hrvatska)

Mario Aunedi Medek

Media Val, direktor (Hrvatska)

Nina Išek Međugorac

HT, direktor odjela (Hrvatska)

Aleksandra Kolarić

HUOJ, predsjednica (Hrvatska)

Elena Wolsperger Dolezil

Dukat, direktorica korporativnih komunikacija (Hrvatska)

MODERATOR

Igor Prstec

404, PR savjetnik (Hrvatska)