SoMoRitanac – nova kategorija na Somoborcu!

Featured image

SoMo Borac je ove godine dobio još jednu kategoriju – SoMoRitanac. Nagrada će se dodijeljivati za najbolju digitalnu kampanju koja je doprinijela nekoj višoj svrsi (npr. osvijestila javnost o nekom problemu, pomogla nekoj ugroženoj skupini ili pridonijela rješavanju nekog društvenog problema). SoMoRitanac želi pokazati kako smo pomagali da svijet bude bolje mjesto. Veselimo se vidjeti SoMoRitanca ove godine na Weekendu!